KOOP-SEN’İN SİYASİ İSTİHDAMLARA KARŞI BAŞLATMIŞ OLDUĞU GREVİ DESTEKLİYORUZ

Kıbrıs Türk Halkının en önemli değerleri  olan kooperatiflerimizin yaşatılması, üretmek ve var olmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Kooperatiflerimizin varlıklarını sürdürebilmeleri için  siyasi kaygılardan uzak, tamamen toplum menfaati gözetilerek yönetilmeleri gerekir. Ne yazık ki seçim gailesi ile hareket eden UBP-DP-YDP hükümeti kooperatiflerin geleceğini tehlikeye atma pahasına partizanca istihdamlara devam etmektedir.

Koop-Sen’in siyasi istihdamlara karşı Binboğa Yem fabrikası, Harnup Fabrikası ve Gaz tesislerinde başlatmış olduğu grevi desteklediğimizi ve kooperatiflerimizin yaşatılması adına sürdürdüğü mücadelede her zaman  yanlarında olacağımızı vurgularız.