SAĞLIK BAKANININ PARTİZANCA GÖREVLENDİRMELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

İki yıla yakın bir süreden beri devam eden pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu büyük özveriye karşın Sağlık Bakanlığının yasa dışı uygulamaları çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Sendikamızın defalarca yaptığı yazılı uyarılara, eylemlere rağmen Sağlık Bakanlığı Nakil Kurulunu toplamadan partizanca görevlendirmeler yapmaktadır. Yasaya aykırı olan bu görevlendirmelerle ilgili sendikamız mahkemeye başvurmuş olup dava süreci devam ederken yasadışı görevlendirmelerin devam ettiğini görüyoruz.

Covid 19 vakalarının arttığı ve pandemi hastanesinin personel ihtiyacının had safhada olduğu bir dönemde yapılan bu gibi görevlendirmeler patrizanlık uğruna halk sağlığının hiçe sayılmasıdır. Ulusal Birlik Partisi’nin en temel özelliği olan partizanlık ve adam kayırmacılık anlayışını pandemi döneminde dahi devam ettirmesi kabul edilemez. Anayasal bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkilerine müdahale olan bu görevlendirmelerle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’nu da göreve çağırır, hukukun üstünlüğünü sağlama adına, yapılan her görevlendirme ile ilgili sendikamızın dava açacağının bilinmesini isteriz.

Sağlık Bakanının, sorumlu yöneticilik anlayışı ile bağdaşmayan partizanca görevlendirmelerini şiddetle kınar, kendi iktidarlarını sürdürme uğruna yasaları çiğneyen, halkın sağlığını hiçe sayanlara karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız.