UBP-DP-YDP HÜKÜMETİ ŞİMDİ DE SENDİKA VE STÖ’LERİN ÜYELİK AİDATLARINA GÖZ DİKTİ

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından yüzde beş kesinti yapılmasını düzenleyen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısını Meclis’e gönderdi.

Sendikalar Yasasının 34A maddesi gereği kesilen üye aidatlarının bir kısmına Maliye Bakanlığının ek koyması hem gayrı yasal hem de etik dışı bir uygulamadır. Sendikalar yanında birçok hayır kurumu ve yardım derneğinin aidat gelirlerine de el konulması gaspçı bir zihniyetin ürünüdür.

UBP-HP-YDP Hükümeti, kendi beceriksizlikleri, vizyonsuzlukları ve sermaye yanlısı politikaları sonucu ülke ekonomisini   batırdı. Çok kazanan zenginlerden  alması gereken vergileri almayan hükümet, sendikaların, derneklerin, hayır kurumlarının aidat gelirlerinin %5’ine el koyarak bütçeye ne kadar ek kaynak yaratacak?  Yoksa tek geliri üye aidatları olan sendikaları mali yönden zayıflatıp susturmanın  provası mı yapılıyor?  Çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının önünü açmak için Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası’nın değiştirilmesini öneren Maliye Bakanlığının sendika düşmanı  Üst Düzey Bürokratları şimdi de  sendika aidatlarından kesinti yapılmasını öngören yasa değişikliğini önerdi. Partizanca istihdamlarla, yüzlerce müdür müsteşar ataması  ile devlet bütçesine  milyarlarca ek külfet getirilmesine ses çıkarmayan Maliye Bakanlığı Müsteşarları çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının, sendikaların güçsüzleştirilmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerini önermesi tam da UBP-DP-YDP Hükümetinin  yönetim anlayışını ortaya koymaktadır.

Bu anti demokratik, gaspçı yasa tasarısını kabul etmeyeceğimizi, her türlü eylemsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız.