CEZAEVİ’NDE GREV KAPIDA!

Ülkemizdeki suç ve suçlu sayısının artması nedeniyle Merkezi Cezaevi kapasitesinin üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurmakta, buna bağlı olarak çalışanların iş yükü artarak daha da zorlaşmaktadır.

Cezaevi hizmetleri telafisi mümkün olamayan elzem hizmetlerdir. Çalışanlarımız hem artan bu iş yükü hem de personel eksikliğine rağmen görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedirler. Haziran ve Temmuz aylarında hastaneye sevk edilen mahkum sayısının artması hem de Cezaevi’ndemahkum ve tutukluların aileleri ile bayramlaşması için yapılan açık görüşlerin güvenli bir biçimde gerçekleşmesi için çalışanlarımız büyük bir özveri göstermiş ve aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmışlardır. Ancak bu göstermiş oldukları özveri ve koymuş oldukları emeğin karşılığını hükümet edenler görmezden gelip angarya çalışmalarını istemektedirler.

Sendikalarımız KTAMS ve KAMUSEN Merkezi Cezaevi çalışanlarının angarya çalıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi ve bu konuda 27 Ağustos tarihine kadar olumlu bir adım atılmaması durumunda grev dahil her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi vereceğimizi vurgularız.