LİYAKATA DAYANMAYAN ATAMALAR DEVAM EDİYOR

UBP-HP HÜKÜMETİ TARAFINDAN HAKKINDA MAAŞ KESME YAZISI YAZILAN KİŞİ SÜTEK YÖNETİM KURULU’NA ATANDI

UBP-HP Hükümet programında “ kurum kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin atanmasında liyakatın esas alınacağı ve popülizmden uzak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” denmesine karşın Ekonomi Bakanlığı’nda kadrolu şube amiri olarak görev ifa eden kamu görevlisinin  SÜTEK Yönetim kurulundan alınarak yerine Ekonomi Bakanlığı’nda görev ifa eden ve şu an sürekli olarak izinsiz özürsüz işe geç gittiği için mevcut Müsteşar tarafından hakkında maaş kesme yazısı Maliye Bakanlığı’na yazılan Geçici Memurun SÜTEK Yönetim Kuruluna atanması bu hükümetin verdiği sözlerin tam aksine davrandığının en büyük ispatıdır.

Kamuda verimlilik ekseninde kamu reformunun konuşulduğu bugünlerde şube amiri kadrosunda görev ifa eden bir memurun yerine liyakattan uzak geçici memurun SÜTEK Yönetim Kuruluna atanması üstelik bu kişi hakkında da atanmasını öneren Ekonomi Bakanlığı tarafından işe vaktinde gitmediği için maaşının kesilmesine yönelik yazı yazılmış olması ve bu kişinin atandığı kurumun faaliyet alanı ile ticari iş ilişkisi olması bu atamanın liyakata dayalı bir atama olmadığının en büyük göstergesidir.

Bu çerçevede Başbakan Sn. Ersin Tatar’ı ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn. Kudret Özersay’ı ilgili geçici memuru hangi liyakata dayalı olarak  Bakanlar Kurulu tarafından SÜTEK Yönetim Kurulu’na atadıklarını açıklamaya davet ederiz.