İÇİŞLERİ BAKANI’NI UYARIYORUZ

KTAMS olarak Merkezi Cezaevi çalışanlarının sorunlarının çözülmesine yönelik uzun zamandan beridir gösterdiğimiz uğraş ve iyi niyete rağmen, maalesef İçişleri Bakanlığının duyarsız tutumu devam etmektedir.

Kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle adeta sorma gir hanına dönen ülkemizde suç ve suçlu sayısının artması ile birlikte Merkezi Cezaevinin kapasitesi zorlanmakta, buna bağlı olarak çalışanların iş yükü sürekli artmaktadır. Bunların yanında cezaevi binası da altyapı yönünden hem mahkumların topluma kazandırılmasına hem de çalışanların etkin bir şekilde görev yapmasına olanak sağlamamaktadır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen cezaevi çalışanları daha iyi hizmet verebilmek için fedakarlık gösterirken İçişleri Bakanlığının sorunların çözümü yönünde maalesef ayni sorumluluğu göstermediğini gözlemlemekteyiz.

İçişleri Bakanlığı son iki yıl içerisinde Merkezi Cezaevi Teşkilat Yasası ile ilgili hiçbir teknik çalışma yapmamış; yasanın yapılmakta olan yeni cezaevi binasına cevap verebilecek şekilde güncellenmesi yönünde gerekli adımlar atılmamıştır.

Mahkum ve tutukluların sağlık sorunları nedeniyle tedavi süreçlerinde hastanede gardiyanlar görevlendirildiğinden cezaevindeki gardiyanların iş yükü bir o kadar artmış, çalışanlar aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak zorunda kalmışlardır. Haziran ve Temmuz aylarında yapılan ek mesailerin tümünün ödeneceği şeklinde söz verilmesine rağmen şimdi Sn. Bakan %50’nin üzerini ödeyemeyeceklerini söylüyor. Ciddi ve dürüst yönetim anlayışı ile bağdaşmayan bu tutumu şiddetle kınıyoruz.

Ağustos ayında bayram nedeniyle aynı durum yaşanacağından İçişleri Bakanını şimdiden uyarmak istiyoruz. Çalışanların emeğinin karşılığı ödenmediği takdirde kesinlikle ek mesai yapılmayacak ve sendikamız grev dahil her türlü eylemi hayata geçirmekte tereddüt etmeyecektir.