MESLEK ÖRGÜTLERİNDE İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile KTMMOB Makina Mühendisleri Odası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye KTAMS başkanı Güven Bengihan ve KTMMOB Makina Mühendisleri Odası başkanı Ahmet Ulubay imza koyarken, KTAMS genel sekreteri Devrim Barçın da hazır bulundu.

Ülkemizdeki meslek örgütleri arasından ilk kez KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’yla imzalanan toplu iş sözleşmesinde Oda’da çalışan personelin sosyal hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi, işverenle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, çalışmaların en verimli bir şekilde yürütülmesi ve çalışan ile işveren arasındaki çalışma esaslarının belirlenmesi yer alıyor.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle KTAMS, ülkedeki meslek örgütlerinde örgütlenmenin yaygınlaşması adına ilk adımı atmış oldu.