ÇALIŞMA DAİRESİ S.O.S. VERİYOR

20 gün önce çalışma hayatının denetim ve düzenlenmesine ilişkin Çalışma Dairesi’nin önemini vurgulayarak gerçekleştirdiğimiz grevde Dairenin çalışma hayatına yönelik işlev ve otoritesini kaybettiğini ifade etmiştik. Buna bağlı olarak Daire alt yapısının güçlendirilerek personel sayısının artırılması ve Teşkilat Yasasının ivedilikle günümüz koşullarına cevap verecek hale getirilebilmesi için Teknik Kurul çalışmalarının başlatılmasını talep etmiştik. Ancak bu konuda icraat makamında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Zeki Çeler’in gerçekleştirdiğimiz greve destek vermekten başka bir icraat yapmadığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Ülkemizin içine girmiş olduğu ekonomik kaosun en önemli etkenlerinden biride kayıt dışılığın gün geçtikçe artış göstermesidir. Sembolik denetimler ülkemizin var olan gerçekliğini değiştirmemektedir.

Yaşadığımız gerçekliği tek bir örnekle özetleyecek olursak, Mağusa Çalışma Dairesi’nde sadece 2 Çalışma müfettişi bulunmakta, İskele Çalışma Dairesinde ise müfettiş bulunmamaktadır. Mağusa ve İskele ilçelerinde bulunan toplam kayıtlı 12.500 iş yeri olduğu düşünüldüğünde durumun hangi boyuta vardığı gözler önüne serilmektedir.

Çalışma Dairesinin her kademesinde personel eksikliği hat safhaya ulaşmış durumdadır. Ayrıca dairenin hiyerarşik yapılanması ve işlevselliğini belirleyecek teşkilat yasasının bir an önce değiştirilmesi gerektiğini buna bağlı olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında Teknik Kurulun ivedi olarak çalışmaya başlaması gerektiğini yeniden hatırlatırız.