Tarihçe

1950’li yıllarda, İngiliz Sömürge döneminde,Türk ve Rum memurlar tek bir çatı altında ’Kıbrıs Memurin Cemiyetinde’ örgütlü idiler.

Ancak 14 Kasım 1956’da bir araya gelen 8 Türk memur ‘Kıbrıs Memurin Cemiyeti’nden ‘Kıbrıs Türk Memurin Cemiyeti’ni kurmaya karar verirler. Bu oluşum, bu gün hepimizin gururla sahip çıktığımız K.T.A.M.S’a dönüşecek sürecin başlangıcı olacaktır.

14 Kasım 1956 da Çetinkaya Türk Spor Birliği (Ç.T.S.B) lokalinde bir araya gelen Asım Behcet, Cemal Müfitzade, Cahit Hüseyin, Fuat Sami,Hüseyin Veysi, Mehmet Selahettin, Mustafa Şükrü, Rüstem Tatar:
‘Hükümetin Türk memurlarının gelir durumu, hak ve menfaatlarının korunması, şikayet ve dertlerinin hükümete münasib bir tarzda sunulabilmesi için gereken vasıta ve liyezonun yaratılması ve icap ederse bir Kıbrıs Türk Hükümet Memurin Cemiyetinin kurulması na yönelik müteşebbis heyet çalışmalarına başlar.

2 Aralık 1956’da Ç.T.S.Birliği lokalindeki toplantı için tüm Türk memurlara 20 Kasım 1956 tarihinde heyet tarafından el davetiyesi gönderilir.Bu çalışmalar sonunda 417 Türk memur davete katılır.Toplantı sonucu :
1-Kıbrıs Türk Memurin Cemiyetinin kurulması
2-Müteşebbis heyetin derhal cemiyetin anayasasını(Tüzüğü) hazırlaması
3-Kuruluşun Valiye bir telgrafla bildirilmesi
Kararları oy birliği ile alınır

Valiye çekilen telgrafda ise;
‘Bu sabah Lefkoşa’da yer alan ve 417 görevlinin katıldığı genel bir toplantıda size bu telgrafın gönderilmesi ve aşağıdaki kararların bildirilmesine karar verilmiştir’

a)Türk memurların haklarını ve çıkarlarını korumak için bir birliğin kurulması gerektiği,

b)Birlik ve bugün seçilen komiteye gerektiğinde hükümetle temasa geçip Türk görevlilerin servisi etkileyen konular hakkındaki görüşlerini iletmesi için yetki verilmesi gerektiği,

c)Toplantıda Türk görevlilerin anahtar konumlarındaki görünürdeki eksiklikleri ve atamalar,terfiler ile özel raporların hazırlanması ile ilgili genel kuralların provizyonları hakkında belirtilen kaygı yüzünden konunun hükümete birlik oluşur oluşmaz iletilmesi gerektiği.

Birliğin kurullarını oluşturmak ve kuruluş kaydı ile ilgili ayarlamaları yapmak için yedi üyeden oluşan bir komite seçilmiştir.Seçilen komite 2 Aralık 1956’da K.T.M. Cemiyetini kurarlar ve hazırlanan anayasa(tüzük) 20 Ocak 1957 tarihinde oylanarak kabul edilir. Ve ilk başkan Cemal Müftüzade, sekreter Mehmet Salahattin,veznedar ise Asım Behcet olur.

Bu genel kuruldan sonra yapılan çalışmalar yasalara göre bir cemiyetin değil sendikaların faaliyet alanına girmesi nedeniyle mukayyit tarafından uyarılarak sendikalaşmaları istenir. Bu uyarı sonucu tüzükde gerekli değişiklikler yapılarak 1 Aralık 1957 tarihinde 500 üyenin katılımı ile ‘Kıbrıs Hükümeti Türk Memurları Kurumu’ismi ile sendika kurulur.
Lefkoşa, Mağusa, Limasol, Larnaka, Baf ve Lefke de şubeler açarak örgütlenilir.

14 Ocak 1973’de Kodro-Barem konusundaki çalışmalar değerlendirilmiş ve 24 saatlik,3 günlük veya süresiz grev konuşulmaya başlanmıştır. Ancak Genel Sekreter’in (İbrahim Ramadan) bu tüzük ile grev yapılamayacağı uyarısı üzerine tüzük tadili gündeme gelmiş ve grev yapılabilmesi için tüzük tadili yapılması kararı alınmıştır. Tüzük değişikliği sonucu 11 Mart 1973 tarihinde sendikanın adı ‘Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’olarak değiştirildi ve grev yapabilme yetkisi alındı.