Haberler

UBP-DP-YDP AZINLIK HÜKÜMETİ BİTTİ, PARTİZANCA İCRAATLARI HALA DEVAM EDİYOR

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin  iktidarda oldukları süre içinde yaptıkları partizanlıklar yandaşları memnum etmeye yetmemiş olacak ki, dün başbakan hükümetin istifasını sunduğu halde bugün Kalkınma Bankasına Müdür ve I. Sınıf Banka Memuru istihdamı için sınav duyurusu yapıldı. Azınlık Hükümetinin ortakları olan UBP-DP-YDP’nin geçmişlerine baktığımızda varlık nedenlerinin topluma hizmet değil yandaşlara menfaat dağıtarak koltuk kapmak olduğunu görürüz. Seçim yasakları içinde vatandaşlık dağıtmak, yandaş ...

Devamını Oku »

KHK’NIN ANTİDEMOKRATİK VE DAYATMACI BİR KARARLA TÜM SINAVLARI ERTELEMESİNİ KINIYORUZ

Kamu görevlilerinin atanmalarını, terfilerini, nakillerini, istifalarını ve tüm disiplin işlemlerini tarafsız ve bağımsız bir organ olarak objektif kıstaslar çerçevesinde yerine getirmek üzere yasa ile kurulan Kamu Hizmeti Komisyonu ile kamuda örgütlü ve yetkili sendika olarak bugüne kadar sağlıklı bir işbirliği içerisinde hareket ettik. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun;  Sınav Tüzüğünde yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek  dün almış olduğu bir kararla tüm sınavları ertelemesi ...

Devamını Oku »

MAHKEMELERDEKİ TEBLİĞ VE İCRA MEMURLUĞU EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), mahkemelerde yaşanan tebliğ ve icra memurluğu eksikliği nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 15 Ekim’e kadar tebliğ ve icra memurluğu münhali için sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacaklarını açıkladı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuşmasının başında, dün yaşanan iş kazasından duyduğu üzüntüyü belirterek, “iş cinayeti” diye nitelendirdiği olayda ...

Devamını Oku »

BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTEREREK GÖREVLERİNİ LAYIKIYLA YAPAN GARDİYANLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Gardiyanlar gününü kutluyoruz. Ülkemizde kontrolsüz ve sınırsız girişlere bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısı da artmaktadır. Artan suç ve suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü sürekli  artmaktadır. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle  tüm ...

Devamını Oku »

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ’NDE MÜDÜR MUAVİNİ KADROSUNA VEKALET VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve KKTC Büro İşçileri Sendikası (Büro-İş), İhtiyat Sandığı’nda müdür muavini kadrosuna vekalet verilmesine tepki gösterdi. İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı. Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müdür muavinliği mevkiinin boşaldığını belirterek, bunun ardından yönetim kurulunun bir kişiyi vekâleten atadığını kaydetti. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söylediklerini ...

Devamını Oku »

30 EYLÜL 2021 İTİBARİ İLE AÇLIK SINIRI: 4.470 TL

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.470 TL olarak hesaplanmıştır. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için ...

Devamını Oku »

KTAMS, HÜKÜMETİN VATANDAŞLIK POLİTİKASINI PROTESTO EDEREK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE GOLİFA DAĞITTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün İçişleri Bakanlığı’nda hükümetin vatandaşlık politikalarını protesto etti. Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Sendika Genel Sekreteri Serman Yiğit, kriterlere bakılmadan sadece UBP’ye oy verme potansiyeli olan kişilerin vatandaş yapıldığını ileri sürerek, “Kıbrıs Türk halkının kültürünün, kimliğinin ve iradesinin yok edilmek istendiğini” savundu. “Golifa gibi vatandaşlık dağıtıldığı” iddiasında bulunulan eylemde, İçişleri Bakanı Kutlu ...

Devamını Oku »

LAÜ’DE YAPILAN HUKUKA AYKIRI İSTİHDAMLAR BİR AN ÖNCE İPTAL EDİLMELİDİR

Bugün basında yer alan haberlere ve sonrasında edindiğimiz bilgilere göre, sendikamızın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı sözleşmeli personel istihdamları yapılmıştır. Öncelikle belirtmeliyiz ki, fırsat eşitliğine aykırı ve kişisel tercihlerle yapılan istihdamlar, her alanda adalet ve eşitlikten yana olan sendikamızın kırmızı çizgisidir. Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk’ün, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabilecek ‘sözleşmeli personel istihdamını’, kendisine ...

Devamını Oku »

MALİYE BAKANLIĞI, PROTOKOL MASASI İÇİN SENDİKALARA ÇAĞRI YAPMALIDIR

Kamu Görevlileri Yasasının 135. Maddesi; “Kamu görevlilerinin işverenle ilişkilerinde ekonomik ve sosyal durumlarını korumak, geliştirmek, çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla en çok üyeye sahip iki memur sendikası ile işveren olarak hükümet adına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık arasında görüşme yapılır. Uyuşmaya varıldığı takdirde bir sözleşme ile bağlanan konular ilgili yılda uygulanmak üzere hayata geçirilir. Yasal düzenleme gerektiren konular Cumhuriyet Meclisine sunulur.” şeklinde ...

Devamını Oku »

KTAMS’TAN ASGARİ ÜCRET PROTESTOSU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), asgari ücretin belirlenmemesini Çalışma Bakanlığı’nın kapısına bıraktığı boş tencereyle protesto etti, asgari ücretle ilgili karar üretmesi için komisyona çağrı yaptı. KTAMS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, toplantı öncesi, yönetim kurulu düzeyinde eylem yaptı. Eylemde, “Ayşe Deyze ve Fatma Aba dedi ki bu ...

Devamını Oku »