Basın Bildirileri

31 MART 2021 İTİBARİ İLE AÇLIK SINIRI: 3.920 TL

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesaplanmıştır. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için ...

Devamını Oku »

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINI “KABUL EDİLEMEZ” OLARAK NİTELEMEK SAYGISIZLIKTIR

Anayasa Mahkemesinin Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasasına eklenen bazı maddelerin Anayasaya aykırı olup olmadığı ile ilgili vermiş olduğu karara her kurumun ve herkesin saygılı olması  hukuk devleti olmanın gereğidir. KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu ve  bunun tüm dünyaya kabul ettirileceğini iddia ederken diğer yandan KKTC devletinin bağımsız yargı organının vermiş olduğu bir kararı ...

Devamını Oku »

HP ÖDENEĞİYLE İLGİLİ DURUŞMA ERTELENDİ

Kamu çalışanları ve emeklilerin hayata pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle durdurulmasına karşı sendikaların açtığı davalar, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla 20 Nisan’a ertelendi. Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili sendikaların ara emri talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla duruşmayı 20 Nisan Salı 09.30’a erteledi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), ...

Devamını Oku »

HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ!

Hayat Pahalılığının hızla tırmandığı, çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün eridiği bu dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin hukuk dışı bir şekilde yasa  gücünde  kararnameyle  Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında oluşacak hayat pahalılığının  durdurulmasının  hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Hükümetin bu adaletsiz, insafsız tutumu karşısında sendikalarımızın sessiz kalması asla söz konusu olamaz. Bu haksızlığa karşı başlatmış olduğumuz mücadeleyi yasaklarla engelleyeceğini ...

Devamını Oku »

ALTI SENDİKA, MALİYE BAKANI OĞUZ’A YEDİ MADDELİK TALEPLERİNİ İLETTİ

Kamuda örgütlü altı sendika temsilcisi, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı olduklarını, ödeneğin dondurulmasını bazı şartlar altında görüşebileceklerini açıklayarak, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a yedi maddelik taleplerini iletti. Sendika temsilcileri, 12 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar taleplerine yanıt verilmemesi halinde 13 Nisan Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde süresiz grev başlatacakları uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk ...

Devamını Oku »

“YOKSULLAŞTIRMAYA KARŞI HAYIR”

Kamuda örgütlü 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Genel grev yapan ve Meclis önüne yürüyen Sendikalar, “Yoksullaştırmaya karşı hayır” pankartı açarak, kamu çalışanlarının yasal haklarının elinden alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Eylemi, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları ...

Devamını Oku »

MAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NDEKİ GREV LABORATUVAR BÖLÜMÜNDE SÜRESİZ DEVAM EDECEK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) bu sabah Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde başlattığı bir günlük uyarı grev devam ediyor. Saat 16.00’ya kadar sürecek grevde sadece acil durumlara müdahale ediliyor.  Laboratuvardaki grev ise personel istihdam edilinceye kadar süresiz devam edecek. KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastane önünde grevle ilgili basın açıklaması ...

Devamını Oku »

HAVAALANINDA ÖRGÜTLÜ 3 SENDİKADAN SİVİL HAVACILIK DAİRESİ’NDE GREV…

Ercan Havalimanı’nda örgütlü 3 sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’daki tüm birimlerinde 1 günlük grev başlattı. Sendikalar Ercan’da yaptıkları açıklamada, “ülkeyi yönetenlerin hayat pahalılığı ödeneği konusundaki tutumu ve yapılan yanlışların düzeltilmesi adına sendikalarla bir diyalog içerisinde olmamaları” nedeniyle başlattıkları grevin bugün saat 15.00’ ...

Devamını Oku »

6 SENDİKADAN 8 NİSAN’DA GENEL GREV

Pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan  ekonomik krizin etkisi ülkemizde çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya gelmiştir. Bunun en önemli nedeni   yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmamasıdır. Türk Lirasının döviz karşısında adeta erimesi ile halkın alım gücünde büyük bir gerileme yaşanırken hükümet edenler alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine çalışanların kazanılmış haklarını dahi ellerinden almak yoluna gitmiştir. Kamu çalışanlarının ...

Devamını Oku »

SAĞLIK BAKANLIĞI’NI HUKUKA SAYGILI DAVRANMAYA DAVET EDERİZ

Pandemi sürecinden geçtiğimiz bu günlerde  ortaya koydukları büyük özveri takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi gerekirken, Sağlık Bakanlığı maalesef sağlık çalışanlarının  moral motivasyonunu  olumsuz yönde etkileyen icraatlar ortaya koymaktadır. Sendikamızın tüm uyarılarına rağmen Sağlık Bakanlığının özellikle nakiller ve görevlendirmeler konusundaki tutumu kabul edilemez.  Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 3. Maddesi “Bakanlık Nakil Kurulunu her yılın Mart ...

Devamını Oku »