Yazar Arşivi: Didem Civisilli

SENDİKAMIZ, TÜM KAZA MAHKEMELERİNDEKİ TEBLİĞ VE İCRA MEMURLUKLARINDA GREV BAŞLATACAK

Mahkemelerde yaşanan tebliğ ve icra memuru sıkıntısının aşılması için sendikamızın uzun bir süreden beri yaptığı girişimlerden hiçbir olumlu sonuç alınamamıştır. 8 Ekim tarihinde Mahkemeler önünde yapmış olduğumuz basın açıklamamızda da 15 Ekim tarihine kadar tebliğ ve icra memurluğu için sınav tarihi belirlenmediği takdirde grev yapacağımızı duyurmuştuk. Geçen süre içinde sınavın yapılmama nedeni olarak gösterilen sorunlu kişi ile ilgili hiçbir çözüm ...

Devamını Oku »

UBP-DP-YDP AZINLIK HÜKÜMETİ BİTTİ, PARTİZANCA İCRAATLARI HALA DEVAM EDİYOR

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin  iktidarda oldukları süre içinde yaptıkları partizanlıklar yandaşları memnum etmeye yetmemiş olacak ki, dün başbakan hükümetin istifasını sunduğu halde bugün Kalkınma Bankasına Müdür ve I. Sınıf Banka Memuru istihdamı için sınav duyurusu yapıldı. Azınlık Hükümetinin ortakları olan UBP-DP-YDP’nin geçmişlerine baktığımızda varlık nedenlerinin topluma hizmet değil yandaşlara menfaat dağıtarak koltuk kapmak olduğunu görürüz. Seçim yasakları içinde vatandaşlık dağıtmak, yandaş ...

Devamını Oku »

KHK’NIN ANTİDEMOKRATİK VE DAYATMACI BİR KARARLA TÜM SINAVLARI ERTELEMESİNİ KINIYORUZ

Kamu görevlilerinin atanmalarını, terfilerini, nakillerini, istifalarını ve tüm disiplin işlemlerini tarafsız ve bağımsız bir organ olarak objektif kıstaslar çerçevesinde yerine getirmek üzere yasa ile kurulan Kamu Hizmeti Komisyonu ile kamuda örgütlü ve yetkili sendika olarak bugüne kadar sağlıklı bir işbirliği içerisinde hareket ettik. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun;  Sınav Tüzüğünde yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek  dün almış olduğu bir kararla tüm sınavları ertelemesi ...

Devamını Oku »

BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTEREREK GÖREVLERİNİ LAYIKIYLA YAPAN GARDİYANLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Gardiyanlar gününü kutluyoruz. Ülkemizde kontrolsüz ve sınırsız girişlere bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısı da artmaktadır. Artan suç ve suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü sürekli  artmaktadır. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle  tüm ...

Devamını Oku »

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ’NDE MÜDÜR MUAVİNİ KADROSUNA VEKALET VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve KKTC Büro İşçileri Sendikası (Büro-İş), İhtiyat Sandığı’nda müdür muavini kadrosuna vekalet verilmesine tepki gösterdi. İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı. Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müdür muavinliği mevkiinin boşaldığını belirterek, bunun ardından yönetim kurulunun bir kişiyi vekâleten atadığını kaydetti. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söylediklerini ...

Devamını Oku »

LAÜ’DE YAPILAN HUKUKA AYKIRI İSTİHDAMLAR BİR AN ÖNCE İPTAL EDİLMELİDİR

Bugün basında yer alan haberlere ve sonrasında edindiğimiz bilgilere göre, sendikamızın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı sözleşmeli personel istihdamları yapılmıştır. Öncelikle belirtmeliyiz ki, fırsat eşitliğine aykırı ve kişisel tercihlerle yapılan istihdamlar, her alanda adalet ve eşitlikten yana olan sendikamızın kırmızı çizgisidir. Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk’ün, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabilecek ‘sözleşmeli personel istihdamını’, kendisine ...

Devamını Oku »

MALİYE BAKANLIĞI, PROTOKOL MASASI İÇİN SENDİKALARA ÇAĞRI YAPMALIDIR

Kamu Görevlileri Yasasının 135. Maddesi; “Kamu görevlilerinin işverenle ilişkilerinde ekonomik ve sosyal durumlarını korumak, geliştirmek, çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla en çok üyeye sahip iki memur sendikası ile işveren olarak hükümet adına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık arasında görüşme yapılır. Uyuşmaya varıldığı takdirde bir sözleşme ile bağlanan konular ilgili yılda uygulanmak üzere hayata geçirilir. Yasal düzenleme gerektiren konular Cumhuriyet Meclisine sunulur.” şeklinde ...

Devamını Oku »

KTAMS’TAN ASGARİ ÜCRET PROTESTOSU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), asgari ücretin belirlenmemesini Çalışma Bakanlığı’nın kapısına bıraktığı boş tencereyle protesto etti, asgari ücretle ilgili karar üretmesi için komisyona çağrı yaptı. KTAMS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, toplantı öncesi, yönetim kurulu düzeyinde eylem yaptı. Eylemde, “Ayşe Deyze ve Fatma Aba dedi ki bu ...

Devamını Oku »

KOOP-SEN’İN SİYASİ İSTİHDAMLARA KARŞI BAŞLATMIŞ OLDUĞU GREVİ DESTEKLİYORUZ

Kıbrıs Türk Halkının en önemli değerleri  olan kooperatiflerimizin yaşatılması, üretmek ve var olmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kooperatiflerimizin varlıklarını sürdürebilmeleri için  siyasi kaygılardan uzak, tamamen toplum menfaati gözetilerek yönetilmeleri gerekir. Ne yazık ki seçim gailesi ile hareket eden UBP-DP-YDP hükümeti kooperatiflerin geleceğini tehlikeye atma pahasına partizanca istihdamlara devam etmektedir. Koop-Sen’in siyasi istihdamlara karşı Binboğa Yem fabrikası, Harnup Fabrikası ve Gaz ...

Devamını Oku »

ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMAYACAK ŞEKİLDE ACİLEN BELİRLENMELİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcaması olan ‘açlık sınırının’ 4 bin 466 TL olduğuna işaret ederek, yeni asgari ücretin netinin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi. KTAMS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında, “Net asgari ücret 3828 TL; Ağustos ayı açlık sınırı 4466 TL. Başka ...

Devamını Oku »