DAİRE MÜDÜRLERİNİN ATAMALARI KHK TARAFINDAN YAPILACAK SINAVLARLA LİYAKATA DAYALI OLMALIDIR

UBP-DP-YDP Hükümetinin kamu yararını, verimliliği gözetmeyen, liyakatı, adaleti hiçe sayan yönetim anlayışı nedeniyle her gün yeni bir oldu-bitti vakası ile karşılaşıyoruz.

Kamu kurumlarını aile şirketi gibi yönetme hevesindeki bakanlar, kurumsal hafızayı korumak yerine,  yandaş atamaları ile kamu kaynaklarını  pervasızca kullanmaktadırlar. Meteoroloji Dairesi Müdürünün görevden alınması UBP-DP-YDP Hükümetinin yönetim anlayışını ortaya koyan somut örneklerden biridir.

Ercan Havalimanının yeni pistinin açılması aşamasında piste kurulan mobil meteoroloji istasyonlarının güvenli iniş-kalkış için yeterli olmadığı, insan hayatını riske atacak önemli eksiklikler olduğu yönünde açıklama yaparak, eksiklikler tamamlanmadan yeni pistin açılmasına karşı çıkan Müdürün, kuraklık tahminini açıklaması bahane edilerek görevden alınması asla kabul edilemez.

Meteoroloji Dairesinin Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasasının kuruluş amacını açıklayan 3. Maddesinde “Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan atmosferik ve diğer fiziki, dinamik olayları, afetleri ve meteoroloji ile ilgili elemanları gözlemlemek ve tahmin etmek” ibaresi açıkça yazarken; Sn. Erhan Arıklı, mizah konusu olacak şekilde kış mevsiminin kurak geçeceği tahmininde bulunduğu gerekçesiyle Daire Müdürünü görevden aldığını açıklamıştır. Görevden alma gerekçesi yanında, Meteoroloji alanında hiçbir eğitimi olmayan, daire dışından birilerinin müdür olarak atanması girişimi de asla kabul edilemez.

Kamu kurumlarının görevlerini layıkı ile yerine getirebilmeleri için liyakat ve kurumsal hafıza olmazsa olmazlardır. Üçlü kararname sistemi, kendi siyasi ikballerini önde tutan ve önceliği kamu yararı değil, yandaş memnuniyeti olan yöneticiler eliyle yozlaşmış, kamu kurumları işlevsiz hale getirilmiştir.

Kamuda verimliliği sağlamak, halkımıza hak ettiği kaliteli kamusal hizmetleri sunabilmek için öncelikle Üst kademe yöneticilerinin atanmasını düzenleyen 53/1977 sayılı yasa derhal ele alınıp özellikle Daire Müdürlükleri üçlü kararname sisteminin dışına çıkarılmalıdır. Daire Müdürlerinin atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlarla liyakata dayalı olmalıdır.