SENDİKAMIZ KIBRIS VAKIFLAR BANKASI’NIN SİYASİ EMELLERE ALET EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEKTİR

UBP-DP-YDP Hükümeti bir kez daha yasaları çiğneyerek Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini  Banka Ana Sözleşme ve Tüzüğü’nün 64. Maddesi’nde belirtilen görev süreleri dolmadan ve 76. Madde’de belirtilen  gerekçeler oluşmadan görevden almış ve yerlerine yenilerini atamıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Ana Sözleşme ve Tüzüğünün 61. Maddesi ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 31’inci maddesinde “Vakıflar İdaresini temsil edecek olan üyeler Başbakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanır” şeklinde düzenleme  olmasına rağmen, bu maddeye aykırı şekilde Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve  Çevre Bakanlığının  1929/2022  no’lu önergesi ile, ve Tüzüğün 61. Maddesi gereği olan  KKTC Merkez Bankası’nın onayı alınmadan  Yönetim Kurulu Başkanı  ve üyeleri atanmıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda örgütlü olan sendikamız, halkın malı olan  Banka’nın birilerinin siyasi emellerine malzeme yapılmasını asla kabul etmeyecek. Sendikamız, gerek hukuk yoluyla gerekse eylemlerle Kıbrıs Vakıflar Bankası’na halkımız adına sahip çıkacaktır.