FIRSAT EŞİTLİĞİ VE LİYAKATA DAYALI İSTİHDAM İÇİN 11 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞBAKANLIK ÖNÜNDEYİZ

Kamu Hizmeti Komisyonu IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için üç  kişilik münhal ilan ederek 16 Ekim 2022 tarihinde yazılı sınav dün de mülakatlarını tamamlamıştır.

Birçok Bakanlık ve dairede kitabet memuru eksikliği olmasına ve yüz kişilik kitabet kadrosu boş olmasına rağmen UBP-DP-YDP Hükümeti liyakata dayalı istihdam yapmak yerine  partizanca istihdamlar yaparak yasaya aykırı bir şekilde asıl ve sürekli görevleri geçici işçi ve mevsimlik işçiler eliyle yürütme yolunu tercih etmektedir.

Sendikamız IV. Derece Katip Yardımcısı  kadrosunun 100 kişi artırılarak  yapılan yazılı sınav sonucuna göre fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı istihdam yapılması için Personel Dairesine yazılı talepte bulunmuştur.

Buna bağlı olarak sendikamız 11 Kasım Cuma günü saat 10:00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasında UBP-DP-YDP Hükümetinin son on ayda yaptığı partizanca istihdamlarla ilgili bilgi verecek ve fırsat eşitliği ve liyakata dayalı istihdam yapılması konusundaki ısrarlı duruşunu vurgulayacak.

IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için sınava girip başarılı olan adayları da eylemimize katılarak destek vermeye çağırırız.