KHK’NIN ANTİDEMOKRATİK VE DAYATMACI BİR KARARLA TÜM SINAVLARI ERTELEMESİNİ KINIYORUZ

Kamu görevlilerinin atanmalarını, terfilerini, nakillerini, istifalarını ve tüm disiplin işlemlerini tarafsız ve bağımsız bir organ olarak objektif kıstaslar çerçevesinde yerine getirmek üzere yasa ile kurulan Kamu Hizmeti Komisyonu ile kamuda örgütlü ve yetkili sendika olarak bugüne kadar sağlıklı bir işbirliği içerisinde hareket ettik.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun;  Sınav Tüzüğünde yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek  dün almış olduğu bir kararla tüm sınavları ertelemesi antidemokratik ve dayatmacı bir anlayışın göstergesidir. Kamu Görevlileri Yasasına göre kamuda en çok üyeye sahip iki sendikanın temsilcileri, Sınav Kurulunda yer alarak sınav tüzüğünün  hazırlanmasına ve değiştirilmesine   katkı koymakta, yapılan sınavlarda gözlemci bulundurmaktadır.  Sendikaların görüşü alınmadan tüm sınavların ertelenmesi kararı uzun bir süreden beri sınava hazırlanan kamu görevlilerinin   motivasyonunun düşmesine neden olurken, yaş haddinden emekli olacak olan çalışanlar telafisi mümkün olmayan mağduriyet yaşayacaklardır.

Kamu Hizmeti Komisyonunun işbirliği ve katılımcılıktan uzak bu tutumunu şiddetle kınar, kararın  gözden geçirilmesini talep ederiz.