ENGELLİ ÇALIŞANLARIN MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRILMALIDIR

Aynı ve/veya farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabii olarak çalışanların hizmet sürelerinin  birleştirilerek emeklilik amaçları bakımından fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasını düzenleyen 30/1996 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası” 1996 yılından beri yürürlüktedir.

Kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanlar ilgili yasadan yararlanıp hizmetleri birleştirilirken Engellileri Koruma ve Rehabilite yasası kapsamında istihdam edilenler bu haktan yararlanamıyor. Yasalar düzenlenirken  pozitif ayrımcılık uygulanması gereken bir kesimin aksine mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilip daha sonra asıl ve sürekli kadroya atanan bir kamu görevlisi;  emeklilik için yaptığı başvurusu  kabul edilip  emeklilik yasasında öngörülen geriye dönük üç yıllık  İhtiyat Sandığı devlet katkısını ve ikramiyesini da ödemiş olmasına rağmen hizmetlerin birleştirilmesinden yararlanamadığı için emekli olamamıştır.

KKTC Meclisinin Gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının 39’uncu maddesi düzenlenirken Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilenlerin de yasa kapsamına alınarak bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için Mecliste temsil edilen tüm siyasi partileri göreve davet ederiz.