HİÇBİR GÜÇ KADINLARI VE KADIN HAKLARINI YOK SAYAMAZ

Kadınların yıllarca süren mücadeleleri sonucu elde edilmiş uluslararası bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesinin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmesi Türkiye’nin zaten çok uzakta olduğu evrensel insan hakları standardından daha da uzaklaşmakta olduğunun yeni bir örneğidir.

Devleti, kadınlara, çocuklara  ve ayrımcılığa maruz kalan diğer kesimlere yönelik şiddeti önlemekle  yükümlü kılan sözleşmenin iptal edilmesi Türkiye’deki tek adam yönetiminin şiddeti önleme iradesi olmadığının göstergesidir. Şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün artmasının en büyük nedeni Türkiye’yi  gericiliğe, yobazlığa doğru götürmeye çalışan bu zihniyettir. İktidarı uğruna kadınların hayatını meze yaparken bu zihniyet ayni zamanda  kendi çöküşünü hızlandırmıştır.

“Bizde ne varsa sizde de olacak” anlayışı ile Kıbrıs Türk kadınlarını da ayni karanlığa sürüklemeye çalışanlar bilmelidir ki ne Türkiye’de ne de Kıbrıs’ta bu emellerine ulaşamayacaklar. Kadınlar var oldukça hiçbir güç kadınları ve kadın haklarını yok sayamaz çünkü kadınlar bu haklarını canları pahasına yürüttükleri mücadelelerle kazanmışlardır.