KTAMS KALKINMA BANKASI YÖNETİMİNİN KEYFİ VE SİYASİ HAREKET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, duyarsız ve siyasi hareket ettiği gerekçesiyle Banka önünde protesto eylemi yaptı.

KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri, Banka önünde pankart açtı ve basına açıklamalarda bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “Bugün burada bulunmamızın nedeni Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün keyfi, siyasi ve duyarsız davranışlarını protesto etmektir” dedi.

MEVZUATIN GÜNCELLENMESİ

Banka’nın kuruluş, görev ve çalışma esaslarıyla ilgili mevzuatının güncellenmesi için uzun zamandır mücadele verdiklerini belirten Bengihan, ancak Banka Yönetim Kurulu ve Genel Müdürünün sürekli oyalama ve ötelemesi ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

“KREDİLERDE SIKINTI”

Banka Yönetim Kurulunu krediler konusunda da eleştiren Bengihan, verilen kredilerin geri dönüşünde uzun bir süredir büyük sıkıntılar bulunduğunu ve Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derecede akrabalarına kredi verilmesinin söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Bengihan, “Bunlar asla duyarsız kalabileceğimiz bir durum değildir. Hem ülkenin sorumlu sendikacılık anlayışına sahip olduğumuz için hem de bankada çalışanların geleceklerinin güvence altına olması gerektiği için sessiz kalamazdık” dedi.

“MOBBİNG”

Güven Bengihan, Banka Genel Müdürünün ayrıca çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığı, çalışanları kadrolarında belirtilen görevleri dışında çalıştırdığı, mobing uyguladığının da kendilerine gelen bilgiler arasında odluğunu belirtti.

Sorunları aktarmak için Kalınma Bankasından sorumlu olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan randevu talep ettiklerini de kaydeden Bengihan, Özersay’ın sorunların aktarılması için talep edilen randevuya cevap vermediğini de söyledi.

Banka Yönetim Kurulunda görev yapacak olanların banka tecrübesi olması gerektiğini ifade eden Bengihan, Kalkınma Bankası  Yönetim Kuruluna görevlendirmelerin siyasi bir şekilde yapılmakta olduğunu ve alınan kararların da siyasi etki altına alındığını savundu.

Bengihan, taleplerinin Bankanın kredilendirmeleri doğru amaçlar için yapması, mevzuatının güncellenmesi olduğunu kaydetti, mobing veya baskı yapıldığı yönde kendilerine şikayet gitmesi halinde tüm yasal eylem haklarını kullanacakları söyledi.

Eylemde, Sendikanın basın açıklaması KTAMS Genel Sekreter Serman Yiğit tarafından okundu. Basın açıklamasının tam metni şöyle:

Ülkemiz  ekonomisinin genel kalkınmasında  çok önemli  rolü olan   Kalkınma Bankası’nda örgütlü bulunan sendikamız,  bir finans kurumunda örgütlü olmanın hassasiyetini dikkate alarak, ortaya çıkan sorunların uzlaşı ve diyalog yolu ile çözümüne öncelik vermiş ve bu konuda oldukça duyarlı davranmıştır.

Bozulan çalışma barışının yeniden tesis edilmesi amacı ile yaşanan sorunlar ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri, defalarca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’na iletilmesine rağmen sorunların çözümüne ilişkin herhangi bir adım atılmamıştır.

Genel Müdür, Banka mevzuatı kapsamında kendisine geniş hareket alanı yaratan unsurları dikkate alırken personelin görev, yetki ve sorumlulukları,    özlük hakları ile ilgili maddeleri ise ayak bağı olarak görmektedir.  Konu ile ilgili yasalara aykırı bazı örnek uygulamalar aşağıdaki gibidir,

 • Teşkilat Yasasında belirlenen hiyerarşik yapıyı hiçe sayarak iş akışını ve çalışma barışını bozmaktadır.
 • Banka personeli belirli zamanlarda oluşan iş yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan ek çalışma zorunluluğunu herhangi bir ücret talep etmeden yerine getirmesine rağmen bu durum süreklilik arz ettiğinde yasal hak olan ek çalışma ödeneği talep edilmesini Genel Müdüre karşı kişisel bir hareket olarak yorumlamaktadır. .
 • Genel Müdür, yıllarca Bankanın çeşitli kademelerinde görev ifa etmesine ve üretilen hizmet sürecinde yılların birikimi olan ve çoğunlukla da sistemden kaynaklanan sorunları bilmesine karşın, bu sorunları personele  mal etmektedir. Basına yaptığı açıklamalarda ise pandemi döneminde onaylanan ve kullandırılan 200’ü aşkın krediyle övünmektedir. Unutulmamalıdır ki başarı öyküsü olarak sunulan bu durum karantina ve sokağa çıkma yasağının bulunduğu dönemde sağlığını riske atarak çalışan Banka personelinin emeği ile gerçekleşmiştir.

Kalkınma Bankası çalışanları, yukarıda ifade edilen ve çalışma hayatında huzursuzluklara, motivasyon kaybına neden olan yönetim anlayışının ve bu şekilde keyfi bir yönetime fırsat veren, çağ dışı mevzuatın bir an önce değiştirilmesini talep etmektedir.  45/92 sayılı Banka Kuruluş yasası ve 33/93 sayılı Banka Teşkilat Yasası ve bu yasalar tahtında çıkarılan tüzükler günümüz  ihtiyaçlarını  karşılamaya yönelik işlevselliğini yitirmiştir.

Sendikamızın yukarıda ifade edilen olgular doğrultusunda önerileri ise,

 • Bankanın kurumsallaşması, kaynaklarının ve risklerinin etkin yönetilebilmesini sağlayacak, ülke ekonomisinin, müşteri ve personel ihtiyaçlarının karşılanabileceği yasal altyapının oluşturulması için gerekli girişimlerin Sendika ile birlikte hareket edilerek bir an önce başlatılmasıdır.
 • Yönetim Kurulu’nun atanma şartları, görev, yetki ve sorumlulukları Bankalar Yasasına uygun hale getirilerek profesyonelleşmesi sağlanmalıdır.
 • Banka içerisinde iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmelidir.
 • Bankanın uzun vadeli bir plan çerçevesinde Merkez Bankası denetimine hazırlanması için gerekli girişimler başlatılmalıdır.
 • 33/93 sayılı Banka Teşkilat Yasası da günümüz koşullarına uyum sağlayacak şekilde güncellenmelidir.

Buna ek olarak, aşağıda ifade edilen ve yasal değişiklik gerektirmeyen hususlar için tüzük, yönetmelik ve idari kararların bir an önce yaşama geçirilmelidir.

 • Madde 17(1) altında çıkarılan KKTC Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü yerine, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uygulanmalıdır.
 • Banka personelinin niteliklerini artırması, Bankacılık/Kalkınma Bankacılığı alanında teknik anlamda yaşanan değişimleri takip edebilmesinin sağlanması amacı ile eğitim yönetmeliğinin çıkarılması,
 • 33/93 sayılı Teşkilat Yasasının emrettiği biçimde sicil değerlendirme işlemlerinin Kamu Performans Değerlendirme Tüzüğüne uygun biçimde gerçekleştirilmesidir.
 • Bankaya yapılacak istihdamlarda fırsat eşitliğine ve objektif kriterlere dayalı adil bir yöntem uygulanmalı.

Yukarıda ifade edilen hususları kamuoyunun bilgisine getirirken söz konusu uygulamalar ve yönetim anlayışının devam etmesi durumunda yasal çerçevede her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı ilan ederiz.

Haber: TAK