AKARYAKIT ZAMMI DERHAL GERİ ALINMALIDIR

Kovid-19 salgınına bağlı olarak ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle emeği ile geçinenler, dar ve sabit gelirliler ve küçük esnaf çok zor günlerden geçmektedir.

UBP-HP Hükümeti kriz karşısında halkın alım gücünü artırıcı tedbirler almak yerine ne yazık ki tam tersi uygulamalarla sermaye kesimi dışında kalan tüm kesimlerin hayatını zindana çevirmiştir.

Tüm tüketim mallarının fiyatlarındameydana gelen astronomik artışlar nedeniyle halk temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdaiken UBP-HP Hükümeti akaryakıta zam yapmıştır. Tüm dünyada petrol fiyatlarında düşüş olurken zincirleme zamlara yol açacak bu  zam kararı  kabul edilemez.

Zaten açlık sınırında olan insanımızın elindeki son lokmayı da almaya niyetli olanUBP-HP Hükümetini şiddetle kınar, yapılan zammın derhal geri alınmasını talep ederiz.