YÖNETMELİĞE AYKIRI UYGULAMAYA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Kıbrıs Vakıflar Bankasına böylesi bir hassasdönemde 1 Odacı, 2 Hukukçu ve 2 Veznedar’ın sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi sorumlu bir  banka yönetimi anlayışı değildir. Ayrıca yapılan isthdamların basın tarafından sorgulanması üzerine Banka Genel Müdürü’nün‘sözleşmeli istihdamları sendikayla birlikte  istişare ettikşeklindeki  söylemi de kesinlikle doğru değildir. Sözleşmeli Personel istihdamı konusunda Sendikamızla hiçbir şekilde görüşülmemiş ve bilgi de paylaşılmamıştır.

Sendikamız 1996 yılından beridir Kıbrıs VakıflarBankası Çalışanlarının Toplu İş sözleşmesiniimzalayan yetkili sendika olarak her zaman için hem Bankayı hem de Çalışanları düşünen ve koruyan   sorumlu Sendikacılık bilinciyle hareketetmiştir.Sendikamız Çalışanların hak vemenfaatlerinin gelişmesinin yanında Bankanındabüyüyerek ülkedeki en güçlü en prestijli bankalardanbiri olması için  çalışanlarla birlikte elinden gelenfedakarlığı da göstermiştir.

Kıbrıs Vakıflar Bankasının Organizasyon,Kadrove Personel Yönetmeliği’nin 2. Maddesinin ‘‘b’’ fıkrası Banka Yönetim Kurulunun acil ihtiyaç veGenel Müdürün yazılı önerisi ile 2’si Hukukçu olmaküzere 10 kişi sözleşmeli banka memuru istihdametme yetkisi vardır. Görüldüğü üzere bankayasözleşmeli personel istihdamı yapılacağında hangidurumlarda ve  hangi statüde olacağı sayıları ilebirlikte belirtilmiştir.

Sendika olarak Banka Yönetim Kuruluna soruyorve açıklama bekliyoruz ;        

1-Personel yönetmeliği acil durumlarda sadeceBanka memuru ve Hukukçu olarak sözleşmelipersonel istihdam edilebileceğini belirtmesinerağmen Odacı statüsünde sözleşmeli personelisthdam edilmesinin yönetmeliğe açıkca aykırıolduğunu bile bile ve benzer konuda da mahkemedesendikamız tarafından açılan dava devam  ederkenhangi gerekçe ile böyle bir  istihdam  yapıyorsunuz?

2-Bankanın şuan hukuk danışmanı ve davalıkdosyaların takibini yapan    hizmet alımı şeklinde 3  hukukçusu varken , yönetmelikte de acil ihtiyaçolması koşulu aranırken yönetim kurulu ne gibi biracil ihtiyac için mevcut hukukçulara  ek olarak 2 yenihukukçu sözleşmeli isthdamı yapmıştır?

Sendikamız KTAMS Çalışanlarımızı ve Bankamızı zora sokacak girişimlere asla müsadeetmeyeceğimizi belirtir, Organizasyon, Kadro ve Personel yönetmeliğine aykırı olarak yapılan uygulamalara karşı da her türlü demokratik eylemhakkımızı kullanacağımızı vurgularız.