TEKNİK KURULLARDAKİ TEMSİLİYETİMİZ ARTTI

Bakanlıklar ve müstakil Dairelerin Teknik Kurullardaki yetkili sendikaların temsiliyetinin belirlenmesi ile ilgili Sendikalar Mukayyitliğinin yaptığı çalışma sonucunda sendikamızın aşağıdaki Bakanlık ve müstakil dairelerde çoğunluğu elde edip yetkili sendika konumuna geldiği tespit edilmiştir.

  • KKTC Başbakanlık
  • Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
  • İçişleri Bakanlığı
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
  • Mahkemeler
  • KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık)
  • Sayıştay Başkanlığı
  • Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

Kamu emekçilerinin sendikamıza olan güveninin her geçen gün arttığının göstergesi olan bu başarıyı tüm kamu emekçilerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kullanacağımızı ve sendikamıza duydukları güveni boşa çıkarmayacağımızı vurgularız.