47 GÜN OLDU… PANDEMİ HASTANESİ NEREDE?

Tüm Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle sağlık kurumlarımızda panik ve karmaşa  yaşanmasına rağmen diğer birçok ülke ile kıyaslandığında pozitif vaka açısından şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm sağlık otoriteleri  olası bir ikinci dalga konusunda uyarılarda bulunurken ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de halkımıza bu yönde uyarı yaparken ikinci dalgaya ne kadar hazır olduğumuzu ciddi ciddi sorgulamamız gerekmektedir.

Salgın sürecinde, ülkemizin  sağlık altyapısı  ve personel konusunda olası bir ikinci dalgaya hazır olmadığını açıkça gördük. Pandemi hastanesinin neresi olacağı ile ilgili büyük bir kaos yaşanmış, Dr. B.N.D.H. Uroloji, Noroloji ve Noroloji Yoğun Bakım Servislerinin Pandemi Hastanesine dönüştürülmesi ile bu servisler hastanedeki başka servislere taşınarak  tedavi gören hastalar ve bu servislerde görev yapan personel mağdur edilmişlerdir. Bu kritik  süreçte Sağlık Bakanı keyfi nakil ve görevlendirmeler yaparak hemşirelerin moral ve motivasyonunun bozulmasına neden olmuştur. Birçok hemşire kendi servislerinden alınıp pandemi servisine görevlendirilerek ilgili servislerin hizmetlerinde aksama yaşanmasına neden olunmuştur.

En yakınımızdaki örnekler olarak Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta ikinci bir salgın olasılığına karşı süratle pandemi hastaneleri tamamlanırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 45 gün içinde pandemi hastanesi  yapılacağını açıklamasının üzerinden 47 gün geçmesine rağmen bu konuda hala daha hiçbir somut adım atılmamıştır. Sağlık Fonunda biriken 30 milyon TL’lik kaynağın  bu amaçla kullanılmamasının izahını Sağlık Bakanı Ali Pilli halkımıza yapmak zorundadır.