SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN EKSİK BIRAKILAN TEDBİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Sağlık Bakanlığı’nın, Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatmış olduğu tedbirlerle ilgili olarak eksik bıraktığını gözlemlediğimiz aşağıdaki konularda açıklama yapmasını bekliyoruz.

  1. Elzem hizmetler sınıfında bulunan (telafisi mümkün olmayan hizmetler) ve bilfiil aktif olarak çalışan kamu personellerinden, Polis, Sağlık, Belediye, Merkezi Cezaevi, Sivil Havacılık, Liman Başkanlığı, Gümrük ve Basın çalışanlarına yani en büyük risk kapsamında bulunan bu çalışanlarımıza neden hala daha test yapılmamıştır?

Böylesi zor bir dönemde risk alarak halkımızın ihtiyacı olan hizmetlerin aksamaması adına büyük bir fedakarlık gösteren bu çalışanlara test yapılması vereceği moral ve motivasyonun yanında toplum sağlığı açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

  1. 10 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası neden uygulanmamaktadır?

İlgili yasanın amacı bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usül ve esasları düzenlemektir demesine rağmen şu an bu Yasa hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır.

Bu Yasa, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili kuralları, komiteleri ve ulusal odak noktasını, bulaşıcı hastalıklara ilişkin bildirilerin usul ve esasları ile verilerin kayıt altına alınmasını, salgın hastalıkların araştırılması ve kontrolü ile erken uyarı ve yanıt sisteminin usul ve esaslarını kapsamaktadır. Ayrıca bu Yasa adı altında oluşturulması gereken ilgili komiteler;

  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi
  • Sürveyans Komitesi
  • Laboratuvar Komitesi
  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi

şeklindeki komitelerden oluşması amir hüküm iken neden bu komiteler  oluşturulmayarak Başbakanlığa ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sadece tavsiye vermekle görevli bilim ve koordinasyon komiteleri oluşturulmuştur?

Oluşturulan bu bilim ve koordinasyon komitelerinin hiçbir yasal dayanağı, görev yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.

Tüm bu belirtmiş olduğumuz konular ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir. Sendikamız bu sürecin takipçisi olacak, halkımızın güvenli ve sağlıklı bir sağlık hizmetine ulaşması için her türlü fedakarlığı yapacak ve mücadeleyi verecektir.