ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA: 3.297 TL


KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.297 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 28,09 TL, aylık 842,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 29,36 TL,  aylık 880,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 31,27 TL, aylık 938,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 21,18 TL, aylık 635,40 TL’dir.

 

31 ARALIK 2019

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık
Yetişkin Kadın 28,09 842,70
Yetişkin Erkek 29,36 880,80
15-19 Yaş Çocuk 31,27 938,10
4-6 Yaş Çocuk 21,18 635,40
Toplam 109,90 3297,00
 
AÇLIK SINIRI   3.297

 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3.297 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 2958 TL’dir. 1 Ocak 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22-1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3132 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.