ÇALIŞANLARIN İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu Bakanlık koltuğuna oturduğu günden beri sürekli olarak kamu çalışanlarını halkın gözünde itibarsızlaştırma maksatlı söylemlerde bulunmaktadır.

Kamu çalışanlarının ve  emeklilerin, maaşlarından %2’lik HP ödeneği kesintisi yapma girişimi mahkemeden döndükten sonra şimdi de gözünü çalışanların ek mesai ödemelerine, tahsisatlarına ve 13. maaşlarına dikmiştir.

Anlaşılan odur ki Sn. Bakan “Yılda 28 maaş alan kamu görevlileri var ”  söylemini diline dolayarak kamu çalışanlarını itibarsızlaştırarak haklarına saldırı için zemin hazırlamaktadır.  Ek mesai, tahsisat ve 13. Maaş gibi yasal hakları haksız kazanç gibi göstermeye çalışan Sn. Bakan herkesten daha iyi biliyor ki çalışanlar kendi keyfi ile ek mesai çalışmıyor. Ek mesai çalışılan iş yerleri, kamu sağlık kurumları, Merkezi Cezaevi, Sivil Havacılık, Gümrük gibi süreklilik arz eden, ertelemeyen elzem hizmetlerin yürütüldüğü  iş yerleridir. Bu iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri kendi sosyal yaşantılarından ve ailelerinden  fedakarlık ederek, bu gibi hizmetleri yürütmektedirler. Tahsisatlar ise çalışanların yürüttüğü hizmetlerin taşıdığı risk ve yaptığı işin güçlüğüne göre yasalarla belirlenmiş özlük haklarıdır.

Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu hükümetin bir mensubudur.  Süreklilik arz eden elzem hizmetlerin yürütülmesi için ek mesai ödemek istemiyorsa bu gibi hizmetlerin yürütüldüğü dairelere personel istihdam etmek de kendisinin ve hükümetin sorumluluğundadır.  Kamu  çalışanlarının haksız bir şekilde itibarsızlaştırmasına sendikamızın müsaade etmeyeceğini kendisine hatırlatırız.