KENDİNİ YASALARIN ÜZERİNDE GÖREN HER KİM OLURSA SENDİKAMIZI KARŞISINDA BULACAKTIR

Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nü hiçe sayarak keyfi bir şekilde kişiye özel görevlendirmeler yapması  üzerine yapmış olduğumuz açıklamayı Sağlık Bakanı Sn. Pilli  şahsına yönelik, gerçeği yansıtmayan, asılsız ifadeler olarak nitelemiştir.

Belirtmek isteriz ki bizim kişilerle uğraşma gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Sendikamızın derdi halkımızın kamudan hak ettiği hizmeti alabilmesi, çalışanların da  huzur içerisinde görevlerini yapabilmeleridir.

Sn. Bakan, Sendika Başkanının  görev ve yetkilerini aşarak şahsını yıpratmaya çalıştığını iddia ediyor. Kendisine  Sendikaların asıl  görevinin çalışanların haklarını korumak, yasa dışı uygulamalara karşı durmak olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Sn. Bakan şimdiye kadar toplanmayan Nakil Kurulunu kendisinin topladığını iddia ediyor. Halbuki gerçek şudur ki sendikaların  yaptığı eylemler neticesinde Kurulu Ekim  ayında  toplantıya çağırmıştır.  Nakil işlemlerinin keyfi ve partizanca kararlarla değil belli kriterlere göre ve adil bir şekilde yapılması açısından Nakil Kurulu büyük önem taşımaktadır.

Nakil Tüzüğünün 10. Maddesi “Vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai çalışan kamu sağlık çalışanının, vardiya, rotasyon veya düzensiz mesai çalışmasına engel teşkil eden bir sağlık problemi olması ve bu problemin  Sağlık Kurulu tarafından verilen rapor ile belgelenmesi durumunda  ilgili kamu sağlık çalışanının normal mesai şeklinde çalışılan bir görev yerine geçme talebi Nakil Kurulu tarafından değerlendirilir”  demesine rağmen  Sn. Pilli kendisinin ayni hastane içerisinde bu gibi görevlendirmeleri yapmakta yetkili olduğunu iddia etmektedir.

Sn. Bakan Gastroentroloji bölümünün hizmete gireceğini ve bu nedenle endoskopide çalışmak üzere söz konusu hemşireyi o servise görevlendirdiğini söylüyor. Halbuki bu ünitede  endoskopi konusunda eğitimli hemşire dahil iki  hemşire görev yapmakta, bu iki hemşire  haftanın üç günü bu ünitede hizmet vermekte olup diğer iki günde ise  ihtiyaç olan başka servislere gönderilmektedirler. Dr.B.N.D Hastanesi Başhemşiresinin endoskopi ünitesinde hemşire ihtiyacı olmadığı yönünde yazılı görüşü olmasına rağmen bu görevlendirme yapılmıştır.  Yani kısacası  endoskopi servisinde personel ihtiyacı olduğu gerçek değildir.

Ayrıca Nakil Tüzüğünün 7 (10) maddesi 20 yıl ve üzeri vardiya, rotasyon ve düzensiz mesaide  çalışmış olanların normal mesai çalışılan bir yere geçmek için Nakil Kuruluna talepte bulunabileceği açıkça belirtilmişken ve  Nakil Kuruluna müracaat eden 20 yılın üzerinde hizmeti olan hemşireler bulunurken 10 yıllık hizmeti olan yani Nakil Kuruluna talepte bulunma hakkı dahi olmayan  bir hemşirenin normal mesai çalışılan görev yerine verilmesi  hangi gerekçe ile izah edilebilir.

Ekim 2019 tarihinde toplanan Nakil Kurulunun yapmış olduğu nakillerden sonra eklerde de görüleceği üzere Sn. Pilli kendini nakil Kurulu yerine koyarak kişiye özel nakiller yapmıştır.

İnsan hayatı ile doğrudan ilgili olan sağlık kurumları, ne yazık ki  siyasi emellere kurban  ediliyor. Halkımıza ve sağlık çalışanlarına karşı taşıdığımız sorumluluk bilinci bu konuda sessiz kalmamamızı emretmektedir. Kendini yasaların üzerinde gören her kim olursa sendikamızı karşısında bulacaktır.