SAĞLIK ALANINDA YAPILAN KEYFİ NAKİL İŞLEMLERİ DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR

Devletin sağlık gibi çok önemli bir alanda hizmet verdiği ve insan hayatı ile doğrudan ilgili olan sağlık kurumları ne yazık ki siyasi emellere kurban ediliyor.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası altında çıkarılan Nakil Tüzüğü kamu sağlık çalışanlarının, Yasa’da yer alan kurallara uygun olarak,  kamu sağlık çalışanlarının nakil işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları  düzenlemektedir.

Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü gereği oluşturulan ve nakil işlemlerini yürüten Nakil Kurulunu devre dışı bırakarak tamamen keyfi bir şekilde sağlık kurumları arasında görevlendirmeler yapmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli yeri olan ve en yoğun hizmet verilen hastahane olan Dr. B. N. D. Hastanesi’nden  diğer sağlık kurumlarına  Müsteşarın, Daire Müdürü ve Başhemşireye bilgi vermeden  görüşü sorulmadan yapılan bu keyfi nakiller çalışanlar arasında büyük huzursuzluk yaratırken sağlık hizmetlerinin felç olmasına yol açacaktır.

Hukuka aykırı bir şekilde, kamu yararı gözetilmeden yapılan keyfi nakil işlemlerinin derhal iptal edilmesini talep eder, aksi takdirde sendikamızın her türlü yasal eylem hakkını kullanacağı konusunda Sağlık Bakanını uyarırız.