KTAMS, MAAŞ VE ÜCRETLERİN DÜZENLENMESİ YASASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNİ SUNDU

47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin  Düzenlenmesi Yasası  kapsamında çalışanların yaşamakta  oldukları  mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için sendikamız  yasa değişiklik önerileri hazırlamıştır. Maaş, derece yükselmesi, ek mesai gibi birçok konuda var olan eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını içeren  yasa değişikliği önerilerimiz  Başbakanlık Müsteşarı Sn. Ömer Köseoğlu ve Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan’la yapılan toplantıda kendilerine iletilmiştir.

Sendikamızın 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile ilgili değişiklik önerileri aşağıdaki gibidir.

 

  1. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinin derece yükselmelerinde başarı puanının 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına tabii olanlarla eşitlenerek düzenlenmesi

 

  1. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinin derece terfisi için aranan hizmet sürelerinin 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına tabii olanlarla eşitlenerek düzenlenmesi (7-3-3)

 

  1. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinden Üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına atanmış olanlara ikinci üniversite bitirmeleri halinde 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına paralel olacak şekilde barem içi artış verilmesi

 

  1. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinden ek mesailerinde %50 ile ilgili olan kısıtlamanın 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına paralel olacak şekilde eşitlenerek düzenlenmesi

 

  1. 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlar için Vardiya, Rotasyon veya Düzensiz Mesaide Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Hazırlanması

 

  1. Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışanların %4 olan İhtiyat Sandığı prim ve depozit oranlarının devlet işçileri gibi %5 olacak şekilde eşitlenip düzenlenmesi

Ayrıca derece yükselmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılıp eşitlik sağlandıktan sonra 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ve 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında çalışanların derece terfilerinin en kısa sürede yapılmasını talep ederiz.