KTAMS, PETROL-İŞ SENDİKASININ HAKLI GREVİNİ DESTEKLİYOR

UBP-HP Hükümetinin Türkiye ile imzalamış olduğu protokolle Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasasında değişiklik yaparak çalışanların kazanılmış haklarını ellerinden almayı taahhüt etmesi, sermaye çevrelerini bu konuda cesaretlendirmiştir.

Kıbrıs Türk Petrollerinde yaşanan gelişmeler bunun en bariz örneğidir. Gözünü aşırı kar  hırsı bürümüş işveren, çalışanlara insanca yaşama ve çalışma koşullarını çok görmektedir.

Çalışanların, haklarına yapılan saldırılar karşısında tek sigortası örgütlü bulundukları sendikalarıdır. Bu bağlamda Petrol-İş Sendikasının Kıbrıs Türk Petrolleri’nde  başlatmış olduğu haklı grevi desteklediğimizi belirtiriz.