HÜKÜMET AF ÇIKARMAK YERİNE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMELİDİR

Siyasetçilerin  koltuklarını koruma uğruna yıllardır izledikleri popülist politikalar neticesinde ülkemizin birçok  kurumu batma noktasına gelmiştir.

Ülkeye giriş çıkışların kontrol altında olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan kayıt dışı çalışma yaşamı, gerçek kazanç üzerinden yatırım yapılmaması ve sık sık gündeme gelen aflar nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesinin gelir-gider dengesi her geçen gün kötüye gitmektedir.İnsanların gerek çalışma, gerekse emeklilik  yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bir kurum olan Sosyal Sigortalar Dairesi popülist uygulamalarla batağa sürüklenmektedir. Hükümetler yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili önlem almak yerine kurumu sürekli borçlandırarak günü kurtarma yoluna gitmektedirler.

Sn. Özersay hükümete gelmeden önce 21. 9.2016 tarihinde yapmış olduğu bir açıklamada “sigorta affının kayıt dışılığı teşvik edeceğini, sigortaları daha da bir batma noktasına getireceği ve sorunların daha da artacağı, yatırımlarını zamanında yapan insanların sisteme küstürülecekleri endişesi taşıdığını” belirtmesine rağmen ortağı olduğu şimdiki hükümetin 19 yıl geriye dönük af çıkarma kararına ortak olması ülkemizde siyasetin geldiği noktayı açıkça göstermektedir.

Süreklilik haline gelen aflar yeni af beklentisi ile yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin sayısının artmasına neden olurken yükümlülüğünü yerine getiren insanlara karşı da büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.

Sendikamız, Hükümetten  popülist bir yaklaşımla af çıkarmak  yerine Sosyal Sigortalar Dairesinin etkin tahsilat yapabilmesi için kalıcı çözümler beklemektedir.