GARDİYANLARIMIZIN YASAL HAKLARINI VE İTİBARLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Dünya Gardiyanlar gününü kutluyoruz.

Ülkemizde kontrolsüz girişlere bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısı da artmaktadır.  Artan suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü bir o kadar daha artmaktadır. Artan iş yükü gereği çalışma saatlerinin çok üzerinde çalıştırılan gardiyanlar son günlerde hiç hak etmedikleri bir şekilde yanlış ve maksatlı söylemlerle itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kalmaktadırlar. Sendikamız yasal haklarına yapılan bu tür saldırılar karşısında  gardiyanlarımızın haklarını ve itibarlarını korumak için tüm gücünü ortaya koymakta kararlıdır.

Gardiyanlarımızın çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması ve mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için elzem olan yeni cezaevi binası bir an önce tamamlanmalı, cezaevi çalışanları ile ilgili olan yasa ve tüzükler bir an önce güncellenerek çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir.

Bir sonraki Gardiyanlar Gününün, sorunların asgariye indirildiği, gardiyanlarımızın daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma koşullarına kavuştuğu bir ortamda kutlanması için sendikamızın mücadeleye devam edeceğini vurgularız.