30 HAZİRAN 2019 İTİBARİ İLE AÇLIK SINIRI: 3,167 TL

30 HAZİRAN 2019 İTİBARİ İLE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI

 KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 3O Haziran 2019 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.167 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 27,04TL, aylık 811,20 TL, yetişkin bir erkek için günlük 28,20 TL,  aylık 846, TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 29,98 TL, aylık 899,40 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 20,33 TL, aylık 609,90 TL’dir.

30 HAZİRAN 2019

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

27,04

811,20

Yetişkin Erkek

28,20

846,00

15-19 Yaş  Çocuk

29,98

899,40

4-6 Yaş Çocuk

20,33

609,90

Toplam

105,55

3167,00

 

 

 

AÇLIK SINIRI

 

3.167

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3.167 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 2740.50 TL’dir. Bu da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu göstermektedir.