BASIN İŞ YASASI ETKİN OLARAK UYGULANMALIDIR

Dünyanın neresinde olursa olsun basın emekçileri yaptıkları işin niteliği gereği   kendi özelyaşamlarından fedakarlık göstererek, yer ve zaman ayırımı yapmadan sırasında özgürlüklerini yitirme pahasına hatta canlarını tehlikeye atarak görevyapmaktadırlar.

Geçmişten günümüze ülkemizde demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde Kıbrıs Türk basını önemli rol oynamıştır. Süreç içerisinde olumlu gelişmeler olsa da  üzülerek görmekteyiz ki; ülkemizde hala bir çok basın emekçisi düşük ücretlerle, yasal çalışma saatlerinin üzerinde, iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırılmaktadır. Basın emekçilerine günün koşullarına uygun daha demokratik, çağdaş, özerk ve tarafsız bir yapıdaçalışma ortamı yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilip, iş güvencesinin sağlanabilmesi için Basın İş Yasa etkin olarak uygulanmalıdır.

Çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışarak, bizlere doğru, güvenilir ve tarafsız haberleri ulaştırmaya çalışanKıbrıs Türk basınına emek veren tüm basınemekçilerinin gününü kutlarız.