KTAMS’DAN VAKIFLAR BANKASI YÖNETİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI AÇIKLAMALARINA CEVAP

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun Sendikamız KTAMS’a yönelik yapmış olduğu basın açıklamasıyla; profesyonel zihniyetten uzak, partisel çıkarlar gözetilerek yönetilen  kurumlarımızın  derhal  siyasetten arındırılarak daha fazla zarar görmelerinin önüne geçilmesinin aciliyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir.  

Bankaya ve banka çalışanlarına verdiğimiz önem nedeniyle banka yönetiminin tutarsız ve gerçekle bağdaşmayan açıklamalarını dikkate almadan doğruları savunmaya ve başlatmış olduğumuz hukuksal girişimimize devam edeceğiz. Ancak banka yönetimi tarafından sendikamızı suçlayıcı iddialar içeren ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yapılan basın açıklamasına cevap verme hakkımız doğmuştur.

Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları Yönetmeliğinin 2. Maddesinin (b) fıkrası şöyledir; “Banka Yönetim Kurulunun acil ihtiyaç ve Genel Müdürün yazılı önerisi ile 2’si hukukçu olmak üzere, 10 kişi sözleşmeli banka memuru istihdam etme yetkisi vardır. Yönetmeliğin  açıkça sözleşmeli statüde sadece 8 memur ve 2 hukukçu istihdam edilebileceği hükmüne  rağmen Banka Yönetim Kurulu  yönetmeliğe aykırı bir şekilde hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen üç temizlik görevlisinden birini sözleşmeli statüye almıştır. Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun hala daha konuyu farklı yönlere çekip kendilerini aklama çabasına yönelmesi tamamen suçluluk psikolojisi ile yapılmış bir harekettir.

Toplu İş Sözleşmesi Madde 6; disiplin kurulu sendika temsilcisinin de katılımı ile toplanır ve kararlar da oy birliği ile alınır şeklindeki düzenlemesine aykırı davranılarak; hem disiplin kurulu toplanmamış hem de sendikamıza hiçbir şekilde açıklama yapılmadan üç çalışana ihtar cezası verilmiştir. Banka Yönetim Kurulu’nun iddiası; disiplin kurulu yönetmeliğine göre kendilerinin ihtar cezası verme yetkisinin olduğudur. Yalnız şunu hatırlatmak isteriz ki hiçbir şekildeyönetmelikler Toplu İş Sözleşmeleri’nin üzerinde olamaz. Bu konu yargıya intikal etmiş olduğundan konuyla ilgili son sözü yargı söyleyecektir.

Akdoğan şubesinin personel eksikliği nedeni ile Mağusa Şubesinden aylik yolluk harcı 500 TL ödeyerek akdoğan şubesine personel takviyesi yapıldığı noktada Akdoğan Şubesinden bir personelin Lefkoşa’ya gönderilmesi  hangi bankacılık veya yöneticilik zihniyeti ile örtüşmektedir. Yapılan bu yanlış uygulamadan sonra Akdoğan şube çalışanlarının tümü yazılı taleplerini sendikaya ileterek yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi konusunda sendikamızdangerekli girişimin yapılmasını talep etmiştir. Ancak Vakıflar Bankası yönetiminin bankayı düşünmeden almış olduğu karar noktasında tarafımıza söylenen ilgili çalışanın istemi ve şube müdürünün onayı olduğunu bahsetmekte. Banka yönetimine soruyoruz ilgili Şube Müdürünün YAZILI onayını almadan bu kararı nasıl ürettiniz?

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulunun tüzüğümüze  atıfta bulunarak sendikamızın tüzel kişiliğini zedelemeye ve küçük düşürmeye yönelik açıklamalarının yersiz ve mesnetsiz olduğunu vurgularız.