VAKIFLAR BANKASI YÖNETİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI İCRAATLARINI YARGIYA TAŞIYORUZ

Sendikamızın ve çalışanların göstermiş olduğu iyi niyete ve işbirliği çağrısına rağmen 4’lü koalisyon hükümetinin atadığı Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu bankada yaşanan sorunların çözümü ve çalışma barışının sağlanması adına alınması gereken kararları almadığı gibi hem Toplu İş Sözleşmesine hem de Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları yönetmeliğine aykırı uygulamalar yapmıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Organizasyon, Kadro ve Personel Hizmet Sınıfları yönetmeliğinde yer alan sözleşmeli banka memuru istihdam edilme şartlarına göre Banka Yönetim Kurulu; acil ihtiyaç ve Genel Müdürün yazılı önerisi ile ikisi hukukçu 10 kişiyi sözleşmeli banka memuru olarak istihdam edilebileceği şeklinde bir düzenleme mevcut iken bu yönetmeliğe aykırı bir şekilde davranılmış ve sözleşme ile temizlikçi istihdamı yapılmıştır.

Hukuk tanımaz tavırlarına devam eden Banka Yönetim Kurulu; Sendikamız ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne de aykırı kararlar almıştır. Şöyle ki; Toplu İş Sözleşmesi Madde 6; disiplin kurulu sendika temsilcisinin de katılımı ile toplanır ve kararlar da oy birliği ile alınır şeklindeki düzenlemesine aykırı davranılarak; hem disiplin kurulu toplanmamış hem de sendikamıza hiçbir şekilde açıklama yapılmadan üç çalışana ihtar cezası verilmiştir.

Ayrıca personel eksikliği bulunan ve Mağusa’dan takviye personel görevlendirilen Akdoğan Şubesi’ndeki bir çalışanın oradan alınarak başka bir birime nakil edilmesiyle Şube’nin verimliliği ve hizmet yararı göz ardı edilmiş ve bankaya ek mali külfet yaratılmıştır.

1994 yılından beridir örgütlü bulunduğumuz Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulunun Toplu İş Sözleşmesine, banka yönetmeliklerine ve yasalara aykırı davranışlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Banka ve banka çalışanlarını olumsuz etkileyecek her türlü karara karşı duracağımızı ve konuyla ilgili yasal haklarımızı çekinmeden kullanıp; yukarıda bahsedilen konuları yargıya taşıyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.