BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR

Demokratik bir toplum niteliği kazanabilmede en önemli unsurlardan birisi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini serbestçe kullanabilmeleridir.  Temel hak ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaat özgürlüğü ve özellikle düşünceyi açıklama özgürlüğü hayati öneme sahiptir.

3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü,  basının demokrasiyi korumaktaki önemini vurgulamak, basın emekçilerinin mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek açısından önemli bir gündür. İşsizlik, düşük ücret ve güvencesiz çalıştırılma gibi çok önemli sorunlara karşın basın emekçileri demokrasi ve düşünce özgürlüğü adına yılmadan görevlerini layıkı ile yapmaya çalışmaktadırlar.

Halkın doğru haber alma ve bilgilenme hakkını sağlayan basın emekçileri ne yazık ki çok yönlü tehditler altında çalışmaktadırlar.  Ülkemizde özellikle Kıbrıs sorunu ile ilgili duruşları nedeniyle geçmişte gazeteciler karanlık odakların hedefi olmuş, fikirlerini susturmak için öldürülmüşlerdir.

Basın özgürlüğü endeksi ile ilgili raporlar bu yıl ülkemizin üç basamak ilerlediğini gösterirken ayni raporların   bu konuda karnesi çok kötü olan Türkiye’nin gölgesi  altında olduğumuzu da göstermesi düşündürücüdür..

Demokrasinin vazgeçilmezi olan ifade özgürlüğü ve buna bağlı olarak basın özgürlüğünün geliştirilmesi adına devlete, sivil toplum örgütlerine ve tüm bireylere büyük görev düşmektedir.

Tüm basın emekçilerinin “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlarken, daha çağdaş, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları altında özgürce mesleklerini icra edebilecekleri günler için verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olduğumuzu vurgularız.