VİCDANİ RET HAKKI İÇİN YASAL DÜZENLEME ACİLEN YAPILMALIDIR

Vicdani reddini açıklayan ve seferberliğe gitmeyi reddeden Halil Karapaşaoğlu’nun askeri mahkeme tarafından suçlu bulunarak mahkum edilmesi  ile  vicdani ret konusu tekrardan gündeme gelmiş ve kamuoyunda tartışma yaratmıştır.

Anayasamız  “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir” demesine  ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vicdani reddi bir hak olarak tanımasına rağmen bu hakkı kullanmak isteyenlerin mahkeme tarafından suçlu bulunarak mahkum edilmesi konu ile ilgili  yasal düzenlemenin aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün hükümet ortağı olan partilerin seçim bildirgelerinde vicdani ret konusu yer aldığı halde  hala bu konuda adım atılmaması kabul edilemez bir durumdur.

Ülkemizde ve dünyada savaşlara karşı olan  barış için mücadele yürüten sendikamız, Kıbrıs sorununun çözümü ile askerlik ve seferberlik sorununun çözüleceği inancını vurgularken insan hakkı olan vicdani ret hakkının  kullanılabilmesi  için gerekli yasanın derhal hazırlanıp meclisten geçirilmesini talep eder.