SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!

30 Aralık 2018 tarihinde sabaha karşı 03.30 dolaylarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevi başındaki bir Hemşire arkadaşımız, hastaya sağlık hizmetini sunduğu sırada hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

Çeşitli kereler yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlere rağmen yönetenler, güvenlik zaafiyetlerini giderme konusunda hiçbir iyileştirme yapmamıştır ve sonuç olarak hem hastalar hem de sağlık çalışanları risk altında kalmaya devam etmektedir.

Bizler sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak uzun yıllardır ülkemizin önemli bir halk sağılığı sorunu haline gelen şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmekteyiz.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki “sağlık çalışanına yapılan saldırı” hizmet almayı bekleyen hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceği için sağlık hizmetine ihtiyacı olan “hastalara yapılan saldırıdır”.

Darp edilen sağlık emekçisi arkadaşımıza geçmiş olsun derken, bu şiddet olayını kınar ve bu eylemi gerçekleştiren saldırganın da gerekli cezayı alması için adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 11.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil servisi önünde sendikalarımız ve birliklerimiz tarafından basın açıklaması yapılacak ve şiddet olayları bir kez daha protesto edilecektir.