47/2010 SAYILI YASANIN DERECE TERFİSİ BAŞARI NOTUNDA DEĞİŞİKLİK

Sendikamız KTAMS’ın girişimleri sonucu Personel Dairesi tarafından hazırlanan 47/2010 sayılı yasa tasarısıyla ilgili bugün Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile tekrardan görüşülmüş, görüşme sonucunda derece terfisi başarı notunun 50 olarak değiştirilmesi ve ilgili yasa tasarısının en kısa sürede Meclis’e gönderilmesi konusunda uzlaşıya varılmıştır. Yasadaki diğer anomalilerin düzeltilmesi için mücadelemiz devam edecektir.