HAMİLELİK, DOĞUM VE EMZİRME İZİNLERİNİN UYGULANMASINDA İYİLEŞTİRME YAPILIYOR

HAMİLELİK, DOĞUM VE EMZİRME İZİNLERİNİN UYGULANMASINDA İYİLEŞTİRME YAPILIYOR !!!
Sendikamızın girişimleri ile yasada yer alan Hamilelik, Doğum ve Emzirme İzinlerinin gerek mesai gerekse vardiya çalışanlarda uygulanmasında yaşanan sıkıntıların aşılması adına 21 Haziran tarihinde Başbakanlıkta yetkili sendikamız KTAMS, teknik kurul toplantısına çağrılmıştır.

Taslak metin resimlerdeki gibi olup, sendikamız eksiklikleri gidererek gerekli bilgileri sizlere aktarmaya devam edecektir.